gör det enkelt att inkludera och tillvarata kompetens.

InkluMera lyfter fram en grupp som trots god utbildning inte får chansen att visa vad de går för. Jag hjälper organisationer se fler kandidater genom att utbilda, inspirera och anpassa. Mitt fokus är på administrativa roller som kräver gott sinne för detaljer och utbildade personer med autism. Den extra noggrannheten ger inte bara rätt siffror, du får också fler perspektiv.

InkluMera samarbetar med föreningen Autism i Stockholms län. Jag tar också egna uppdrag som senior controller.

När noggrannhet räknas

Diversifiera och öka tillgängligheten

Agenda 2030s mål om inkludering vill ge fler personer möjlighet till egen försörjning, men skapar också samhörighet och fler sätt att lösa. Ett sätt att nå målen är att anpassa roller, så de passar fler. Att ha färre, men inte lägre krav. Med ökat fokus på den kompetens man söker. När olikheter kompletterar. Här är förslag och artiklar som inspiration.


Mina tjänster

Få fram potential och hitta kompetens!

Vill du

  • nå verksamhetens krav på inkludering?

  • få större urval av kompetens?

Jag hjälper er att:

  • anpassa och reflektera över urval och kriterier inför en rekrytering

  • anpassa en introduktion

Utifrån behov och verksamhet, föreslår jag ett upplägg med konkreta förslag på hur arbetsplats och roll kan anpassas så de passar fler.

Kunskap om neuropsykiatrisk funktionsvariation ger både förståelse och fler sätt att se på saker.

Stöd till individ för nästa steg

Vill du få stöd

  • att se dina fördelar i en yrkesroll?

  • i en anpassad introduktion?

InkluMera hjälper individer att se sina möjligheter i olika roller. Jag inspirerar grupper i en föreläsning och stöttar enskilda behov. Jag klargör och ser hur behov kan matchas i en roll.


Exempel på uppdrag

Uppdrag och förmedling av kontakter

Vill du upptäcka och ta tillvara personer med god systematik och extra gott sinne för detaljer?

InkluMera kan förmedla kompetens med:

  • utbildning inom ekonomi och administration

  • mycket god förmåga att hantera stora mängder data

  • gott visuellt seende för att granska eller övervaka information

Det gemensamma är ett extra behov av förutsägbarhet och konkret beskrivning av uppgifterna. InkluMera ser till så det fungerar.

Jag tar även egna uppdrag som senior controller.

En lyckad förmedling


"VARJE CIVILISATIONS SALT ÄR MÅNGFALD. JU MER BLANDAT ETT SAMHÄLLE ÄR, DESTO MER INTRESSANTA SAKER KOMMER ATT UPPSTÅ." ANTONIO TABUCCHI