gör det enkelt att inkludera och ta tillvara kompetens.

Med ökat behov av kompetens, nya direktiv för hållbarhet, hjälper InkluMera er få en mer inkluderande och diversifierad arbetsplats. InkluMera lyfter samtidigt lyfter fram en grupp, vars kompetens lätt missas.

Med fokus på neurodiversitet och autism visar jag hur ni tar tillvara potential. Förutom ett riktigt gott detaljsinne, får ni in fler perspektiv som främjar problemlösning och utvecklar verksamheten.

Jag hjälper er kartlägga och reflektera över hur ni arbetar idag och ger konkreta förslag på vad som kan förändras. När en roll passar fler, får ni samtidigt ett bredare urval. 

 Parallellt tar jag också uppdrag som ekonom och avslutade i januari ett längre uppdrag inom energisektorn. InkluMera har också god kontakt med föreningen Autism i Stockholms län för stöd.

När noggrannhet räknas

Neurodiversitet - en tillgång


Mina tjänster

Ett rött äpple på mitt-strecket av en vägbana. Bilden symboliserar möjligheter.

 Upptäcka potential  

Jag hjälper arbetsgivare hitta rätt kompetens genom att: 

 • skapa rätt förutsättningar på arbetsplatsen

 • anpassa en introduktion  

 • kartlägga processer och viktiga kriterier 

I arbetsmöten inspirerar jag och hjälper er reflektera över nuläget. Tillsammans tar vi fram en handlingsplan. Jag ger också konkreta förslag på hur miljö eller en roll kan justeras, så den passar fler.

En lyckad förmedling

En grå och böjd pil, som visar hur man kan gå förbi ett hinder.

Se sin egen förmåga 

I grupp eller enskilt hjälper jag deltagare:

 • se vägar utifrån vad de vill, kan och behöver

 • motivera behov för en arbetsgivare 

 • få fler verktyg för fortsatt sökande

Jag inspirerar individer att se sin talang och hjälper till att klargöra kompetens. Erfarenheten från näringslivet, gör att jag ofta ser möjligheter i flera olika roller. Jag har grundkunskap i Supported Employment via Misa.

Ett inspirerande uppdrag

En uppfälld bärbar dator med en graf på skärmen. visar hur man kan gå förbi ett hinder.

Ekonomiuppdrag 

Företag hjälper jag i roller som:

 • interimscontroller

 • ekonomikonsult

Jag har en gedigen erfarenhet som controller från IT, TeleCom, bygg och energi-branschen. Som projektledare har jag ofta verkat mellan IT, verksamhet och ekonomi. Just nu vidareutbildar mig i Hållbarhetsredovisning via Mälardalens universitet, för att kunna stötta i ert hållbarhetsarbete.

Min LinkedIn-profil

Kunder tycker...  

Nöjda kunder är såklart viktigt, men det jag framförallt sätter värde på är att vara den länk som behövs för att olika parter ska kunna se och förstå varandra. Därför är jag extra glad att flera uppdrag lett till anställningar. Samspelet mellan individ och arbetsgivare är centralt, men visar samtidigt det viktiga i att där det finns en vilja, finns en väg. 

 • Samordningsförbundet - Samordnare för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

  "Maud är mycket lyhörd och genuint intresserad över de skiftande behoven av stöd vår målgrupp har".  Många av våra deltagare har autism, adhd, dyslexi, ångest och/eller depression.              "Maud inger både kompetens, förtroende och lugn vilket medför att deltagaren har lättare att få fram det hen vill ha sagt i ett möte." 

  "Efter första kursen kom flera deltagare ut i anställning, mycket pga av inspirationen de fick av Maud."

 • Anställd, som nu arbetar hos kund.

  Med mycket teori i bagaget, men sparsamt med praktisk erfarenhet, stöttade InkluMera en ung individ in i en självständig ekonomiroll.

  "Jag lärde mig mycket om arbetet och kände inte mig pressad när något gick fel utan hanterade det som en inlärningsprocess med mycket stöd

  "Ja, betydligt mer än uppdraget kräver", blev svaret på frågan om Maud kan upprätthålla den dialog som behövs i motiverande samtal.  

 • Kund som tagit över kompetens. 

  Det fungerar väldigt bra och vi är glada att hon trivs. 

"VARJE CIVILISATIONS SALT ÄR MÅNGFALD. JU MER BLANDAT ETT SAMHÄLLE ÄR, DESTO MER INTRESSANTA SAKER KOMMER ATT UPPSTÅ." ANTONIO TABUCCHI