gör det enkelt att inkludera och tillvarata kompetens.

InkluMera lyfter fram en grupp som trots god utbildning inte får chansen att visa vad de går för. Jag hjälper organisationer se fler kandidater genom att utbilda, inspirera och anpassa. Mitt fokus är på administrativa roller som kräver gott sinne för detaljer och personer med autism. Den extra noggrannheten ger inte bara rätt siffror, du får också fler perspektiv.

InkluMera samarbetar med föreningen Autism i Stockholms län. Jag tar också egna uppdrag inom ekonomi.

När noggrannhet räknas

Diversifiera och öka tillgängligheten

Agenda 2030s mål om inkludering vill ge fler personer möjlighet till egen försörjning, men skapar också samhörighet och fler sätt att lösa. Ett sätt att nå målen är att anpassa roller, så de passar fler. Att ha färre, men inte lägre krav. Med ökat fokus på den kompetens man söker. När olikheter kompletterar. Här är förslag och artiklar som inspiration.


Mina tjänster

 Se och hitta kompetens 

Jag hjälper er reflektera i en rekrytering och

  • få bredare urval av kompetens

  • se över nyckel-kriterier 

  • få en tydligare kravspecifikation

Utifrån behov tar jag fram konkreta förslag på hur krav, roll och arbetsplats kan anpassas. Både för att den ska passa fler och för ni ska få ett bredare utbud i en rekrytering.

I dialog och arbetsmöten hjälper jag er tänka igenom och utmana er nuvarande process. En diversifierad arbetsplats ger ökad innovation och fler sätt att se på saker. 

En lyckad förmedling

Diversifiering ger lönsamhet

 Få fram potential

Jag hjälper dig att:

  • anpassa introduktion

  • fortbilda personal

  • minimera möjliga hinder

Personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer kan behöva stöd i nya situationer. Jag hjälper dig som arbetsgivare att få tillgång till en ökad potential och bredare kompetens.

Jag stöttar på plats och förankrar sen kunskapen i er organisation, så det fungerar över tid.

Neurodiversitet - en tillgång

Se egen kompetens och motivera 

Jag hjälper dig att:

  • se dina möjligheter och styrkor i olika roller.

  • motivera behov för en arbetsgivare 

  • ge verktyg för fortsatt sökande

Jag fortbildar och inspirerar grupper att se sin förmåga. Jag hjälper till att klargöra kompetens. Med god erfarenhet från näringslivet, kan jag se möjligheter och passande roller. 

Exempel på uppdrag

"VARJE CIVILISATIONS SALT ÄR MÅNGFALD. JU MER BLANDAT ETT SAMHÄLLE ÄR, DESTO MER INTRESSANTA SAKER KOMMER ATT UPPSTÅ." ANTONIO TABUCCHI