gör det enkelt att inkludera och ta tillvara kompetens.

InkluMera hjälper dig att få en mer inkluderande och diversifierad arbetsplats. Jag hjälper er reflektera över hur ni arbetar idag och hur ni kan ändra en roll eller process .När rollen passar fler, får ni ett bredare urval. 

InkluMera lyfter samtidigt fram en grupp, vars kompetens lätt missas. Med fokus på neurodiversitet och autism visar jag hur ni tar tillvara kompetens. Förutom ett riktigt gott detaljsinne, får ni in fler perspektiv som främjar problemlösning och utvecklar verksamheten.

 Jag tar också seniora uppdrag som ekonom. InkluMera har god kontakt med föreningen Autism i Stockholms län för extra stöd.

När noggrannhet räknas


Neurodiversitet - en tillgång


Mina tjänster

 Se och hitta kompetens 

Jag kartlägger och stöttar er att:

  • få en tydligare kravprofil

  • se över nyckel-kriterier

  • förändra vissa steg i er rekrytering  

Utifrån behov tar jag fram konkreta förslag på hur en roll och arbetsplats kan ändras.  

Jag inspirerar och utmanar er att reflektera över er nuvarande process. En diversifierad arbetsplats ger ökad innovation och fler sätt att se på saker. 

En lyckad förmedling


 Få fram potential

Jag hjälper er att:

  • anpassa introduktion

  • fortbilda personal

  • minimera möjliga hinder

Personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer behöver ofta stöd i nya situationer. Jag hjälper arbetsgivare att få tillgång till potential och en bredare kompetens.

Jag stöttar på plats och förankrar sen kunskapen i er organisation, så det fungerar över tid.

Diversifiering ger lönsamhet


Se sin egen kompetens 

Jag stöttar dig med att:

  • se dina möjligheter och styrkor i olika roller

  • motivera behov för en arbetsgivare 

  • se verktyg för fortsatt sökande

Jag inspirerar grupper och individer att se sin förmåga. Jag klargör kompetens och kan med god erfarenhet från näringslivet, hjälpa dig se möjligheter och passande roller. 

Ett inspirerande uppdrag

"VARJE CIVILISATIONS SALT ÄR MÅNGFALD. JU MER BLANDAT ETT SAMHÄLLE ÄR, DESTO MER INTRESSANTA SAKER KOMMER ATT UPPSTÅ." ANTONIO TABUCCHI