Diversifiering

Nå era hållbarhetsmål?


Agenda 2030s mål om inkludering vill ge fler personer möjlighet till egen försörjning. Det skapar samhörighet, ger olika perspektiv och fler sätt att lösa problem på. Ett sätt kan vara att:   

  1. Renodla roller från bra-att-ha-krav, med färre, men inte lägre krav

  2. Se över uppgifter som måste ingå och vilka som kan byta ägare

  3. Minska intryck, så medarbetare spar energi och blir mer effektiva.

Mer inspiration;

Fördel noggrann och konsten att hitta fel (theatlantic.com)

Social kompetens (motivation.se)

Samvetsgrann - en tillgång i alla yrken (master.se)


Affärsidén - en bakgrund

Olika, ta vara på och att få vara en del av ser jag som viktigt oavsett sammanhang. Som ung läste jag i den lokala tidningen hur dåligt det skulle gå för skilsmässobarn, speciellt för flickor som inte hade kontakt med sin pappa. Även om det är så jag är uppvuxen kände jag mig inte träffad av artikeln.

Med en ensamstående mamma hade jag begränsade resurser. De lärde mig att hitta egna och nya lösningar. Flera av dem var klart utanför normen. Runt mig hade jag dock tränare och andra vuxna som såg min ambition och gjorde det möjligt för mig att ändå vara med. Det är jag tacksam för.

När jag senare fick egen erfarenhet av autism, märkte jag en grupp som trots både god vilja och kompetens ofta exkluderas. Fler bitar föll på plats när jag fick kontakt med föreningen Autism i Stockholm. Jag delar deras fokus på styrkor och behov mer än själva diagnosen. 

Att se möjligheter i våra olikheter. För mig handlar inkludering om just det - att se till ambitionen och att skapa de förutsättningar som behövs. Att inte, som i artikeln, döma ut en grupp på förhand. 

Många företag vet att olikheter och mångfald främjar både innovation och lönsamhet, men vet inte hur de bäst går tillväga. Där vill jag bidra med kunskap och skapa den förståelse som behövs för att vi ska kunna förstå varandra och nyttja att vi är olika.

En smart-skap som alla tjänar på. Därför startade jag InkluMera.

Maud Karlberg

Civilekonom och grundare

"VARJE CIVILISATIONS SALT ÄR MÅNGFALD. JU MER BLANDAT ETT SAMHÄLLE ÄR, DESTO MER INTRESSANTA SAKER KOMMER ATT UPPSTÅ." ANTONIO TABUCCHI