Inspiration för att nå hållbarhetsmål

  1. Renodla nya tjänster från bra-att-ha-krav

  2. Se över uppgifter som måste ingå och vilka som kan byta ägare

  3. Minska intryck, så medarbetare spar energi och blir mer effektiva.

Mer inspiration;

Neurodiversitet - en tillgång (virgin.com) 

Fördel noggrann och konsten att hitta fel (theatlantic.com)

Social kompetens (motivation.se)

Mångfald ger lönsamhet (foretagande.se) 

Samvetsgrann - en tillgång i alla yrken (master.se)


Affärsidén - en bakgrund

Att ta vara på och vara en del av har jag med från min uppväxt. Matrester blev nästa dags allehanda kreativa mellanmål. Med en del av min veckopeng bidrog jag till köp av familjens hund. Att både ta vara på och få vara en del av är viktigt även i yrkeslivet, liksom att få tilltro och stöd.

När jag fick egen erfarenhet av autism, insåg jag hur jag på ett bra sätt kunde bidra med förståelse och kunskap för en grupp som lätt exkluderas och hamnar i skymundan. Genom att ge rätt förutsättningar och belysa våra olikheter vill jag göra det lättare att förstå varandra.

När jag fick kontakt med Autism- och Aspergerföreningen föll fler bitar på plats. Jag delar deras fokus på styrkor och behov mer än diagnosen. Att se möjligheter i våra olikheter.

Många företag vet att mångfald främjar lönsamhet, men vet inte hur de bäst går tillväga. Jag vill göra det enklare att inkludera och bättre nyttja att vi är bra på olika saker. För en bättre slutprodukt, där inkludering blir smart-skap.

En win-win som alla tjänar på. Därför startade jag InkluMera.

Maud Karlberg

Civilekonom och grundare

"Varje civilisations salt är mångfald. Ju mer blandat ett samhälle är, desto mer intressanta saker kommer att uppstå." Antonio Tabucchi